Skip to main content

Tjänster

Skall Du ta ut skilsmässa? Är Du i tvist om vårdnaden av dina barn?

Familjerätt

Vi hjälper till med alla frågor som rör familjerätt.
Det kan tillexempel vara att skriva testamente, upprätta gåvohandlingar, äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakter eller frågor om arv.

Ska du ta ut skilsmässa eller är du i tvist om vårdnaden av dina barn? 

Vi har lång erfarenhet kring vårdnadsmål och skilsmässor. Att skapa förtroende hos Dig som klient och tillsammans skapa en långsiktig plan är viktigt för oss.

Bouppteckning

Behöver Du hjälp efter en närståendes bortgång? När livet känns tungt finns vi här för att hjälpa till.

Vi upprättar bouppteckningen samt arvskifte mellan dödsbodelägarna etc.

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde kan du få om du har blivit utsatt för ett brott. Tingsrätten ger uppdraget till målsägandebiträdet men du kan alltid själv önska ett speciellt målsägandebiträde som du önskar.


Vi tar till vara målsägandes intressen i målet samt finns som ett stöd och hjälp till målsäganden genom hela processen. Bland annat biträder vi vid polisförhör, upprättar skadeståndsanspråk och finns med som stöd och för att föra talan vid förhandling. Det är viktigt för oss att Du känner trygghet.

Vi hjälper er!

Vi är naturligtvis behjälpliga i en mängd andra juridiska frågor.