Skip to main content

Vi ser klientens unika förutsättningar och behov

Medarbetare

Medarbetarna på Juristfirman Öfver AB har skilda bakgrunder och erfarenheter från det privata näringslivet, banksektorn, domstolar och advokatbyråer.

Familjerätt

Vi hjälper till med alla frågor som rör familjerätt.

Målsägandebiträde

Målsägandebiträde kan Du få om Du
har blivit utsatt för ett brott.

Bouppteckning

Behöver Du hjälp efter en närståendes bortgång?
När livet känns tungt finns vi här för att hjälpa till.

Som kund hos oss

Du som klient har rätt att ställa krav på en hög servicenivå och att även få förklarat för Dig varför vi rekommenderar vissa åtgärder. Du som klient har även rätt att få förklarat för Dig varför lagar och regelverk skall tolkas på ett visst sätt.

Vi hjälper er!

Vi är naturligtvis behjälpliga i en mängd andra juridiska frågor.