Skip to main content

Finansiering

Rättsskydd

Du skall i första hand utnyttja rättsskyddet i dina försäkringar om Du råkar in i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp.

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkringar av bil. Rättsskyddet skall hjälpa Dig att täcka kostnader för juridiskt ombud i tvister som rör Ditt privatliv.

Självrisken för privatpersoner brukar uppgå till 20% av kostnaderna. Vid en tvist täcker rättsskyddet även motpartens rättegångskostnader om Du skulle bli skyldig att betala dem. Den jurist Du kontaktar hjälper Dig att kontrollera om Du har rättsskydd.

Även företagare har ofta rättsskydd i sin företagsförsäkring. Självrisken brukar vara något högre än för privatpersoner.

Rättshjälp

Rättshjälp är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa den som inte kan få rättsligt bistånd på annat sätt. Under vissa förutsättningar kan Du få rättshjälp av staten om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar. Staten svarar då för en del av Dina kostnader för biträde i ärendet. Du ska själv betala ett antal procent av kostnaderna och det belopp Du betalar är Din rättshjälpsavgift. Om Du kan få rättshjälp eller inte beror bland annat på dina ekonomiska förhållanden. För att rättshjälp skall beviljas skall Du som regel börja med en timmes rådgivning hos en jurist eller en advokat som meddelar rättshjälp. Kostnaden för rådgivning får Du som regel betala själv.

Övriga ersättningsmöjligheter

I vissa fall kan Du bli beviljad ersättningsgaranti för en bodelningsförrättares arbete vid bodelning. Denna ersättningsmöjlighet är relativt begränsad, men kontakta Juristfirman Öfver för närmare information. I vissa fall av personalskadereglering, särskilt efter trafikolyckor, kan Ditt försäkringsbolag stå för Dina ombudskostnader. Kontakta Juristfirman Öfver för närmare information.

Vi hjälper er!

Vi är naturligtvis behjälpliga i en mängd andra juridiska frågor.