Skip to main content

Arbeta hos oss

För dig som är arbetssökande

Medarbetarna på Juristfirman Öfver AB är jurister och administrativ personal där alla är lika viktiga för ett framgångsrikt arbete. Vi är väldigt öppna för kontakter med personer som kan bidra till att göra vår verksamhet ännu bättre, det vill säga personer med kvalificerade yrkeskunskaper, ett positivt engagemang och social kompetens. Vi har ingen speciell ansökningsperiod utan vi välkomnar alltid spontana ansökningar.

Är Du intresserad av att arbeta som jurist hos oss? Sänd in en ansökan med meritförteckning, ett personligt brev samt betyg från universitets- och gymnasiestudier samt förekommande fall betyg från tingstjänstgöring. Märk brevet “Arbetsansökan”.

För dig som studerar

Vi på Juristfirman Öfver AB anser att det är viktigt med ett väl fungerande samarbete mellan högskola och näringsliv och att vi har mycket att lära av varandra. Vi är övertygade om att detta samarbete är en viktig förutsättning för att främja näringslivsutvecklingen i regionen.

Juridikstudenter är välkomna att under sin utbildning praktisera hos oss, exempelvis inom ramen för examensarbetet. Även studenter från andra utbildningar så som ekonomi, marknadsföring och IT-utbildningar är välkomna att höra av sig i de fall vi kan fungera som fadderföretag eller bidra med underlag för examensarbeten eller projektarbeten. Om Du vill veta mer eller har idéer om samarbete och/eller aktiviteter, kontakta oss per telefon 0480 – 139 00 eller e-post info@ofver.se.

Vi hjälper er!

Vi är naturligtvis behjälpliga i en mängd andra juridiska frågor.