2023-06-02Välkommen till Juristfirman Öfver AB
Rättsskydd

Du skall i första hand utnyttja rättsskyddet i dina försäkringar om Du råkar in i en rättslig tvist och behöver ekonomisk hjälp.

Rättsskydd ingår automatiskt i nästan alla svenska hem-, och fritidshusförsäkringar samt i helförsäkringar av båt och hel-/halvförsäkringar av bil. Rättsskyddet skall hjälpa Dig att täcka kostnader för juridiskt ombud i tvister som rör Ditt privatliv.

Självrisken för privatpersoner brukar uppgå till 20% av kostnaderna. Vid en tvist täcker rättsskyddet även motpartens rättegångskostnader om Du skulle bli skyldig att betala dem. Den jurist Du kontaktar hjälper Dig att kontrollera om Du har rättsskydd.

Även företagare har ofta rättsskydd i sin företagsförsäkring. Självrisken brukar vara något högre än för privatpersoner.